Föreläsningen om äldreomsorg

DSC00458.JPG Assyriska Ishtar föreningen ordnade en föreläsning om äldreomsorg, stöd till anhöriga och anhöriga o. frivilliga, medverkande av Vibeke Lind/ anhörigsamordnare/ Göteborgsstad Angered

Vibeke delade broschyrer och gav tillräcklig information om äldreomsorg i Göteborgs stad, vilka möjligheter finns för äldre att leva aktiv liv, ansökan om plats på äldreboende, ansökan om plats på äldreboende, ansökan om hemhjälp eller hemtjänst, aktiviteter, träffpunkter, verksamhetsprogram för äldre, stödet till en närstående yngre eller äldre, hemsjukvård, verksamhet för dement, kommunal service, Äldreboende i Angered, Avlösning i hemmet för äldre, Bistånd beslut, Anhöriga vårdare, hjälp med att överklaga ett beslut, och mötesplats vårdare 

   •  AssyriaTV_1.JPG

     

     Huj__d__.1.JPG